Bắt đầu và kết thúc một email bằng Tiếng Anh thế nào? – Trung tâm Anh ngữ Yaffle English Academy

Bắt đầu và kết thúc một email bằng Tiếng Anh thế nào?

(028) 6688 6333
MERRY CHRISTMAS 
20% OFF
Let's do it now!
NHẬN ƯU ĐÃI
close-link