fbpx
Miêu tả mùi vị thức ăn trong tiếng Anh
24/11/2017
25 tính từ về tính cách nhất định phải biết khi viết CV
23/01/2018

Would được dùng trong những yêu cầu lịch sự, trong nhiều trường hợp would thay thế cho could

hoặc can.

  • Ví dụ: Would you/ Could you hold my umbrella while I put my coat on?.

Lưu ý: Nếu bạn dùng “Would you mind”, thì động từ sau đó phải để ở dạng V-ing chứ không được để ở dạng

nguyên mẫu.

  • Ví dụ: Would you mind picking Jenny up from school for me today? I may be late getting back.

 

Would được sử dụng để mời hay đưa ra một đề nghị nào đó. Ta thường nói would you like, would

prefer, would  rather để thay cho do you want trong những trường hợp đòi hỏi tính chất trang trọng.

  • Ví dụ: I can see you’re struggling. Would you like me to help you with that?.

 

Would được sử dụng trong hội thoại với mục đích để từ chối một cách lịch sự.

  • Ví dụ: I advised her not to go out late at night on her own, but she wouldn’t listen.

 

Would dùng để nói lên ý định, dự định của người nói trong hội thoại. Trong trường hợp này, would

thường được sử dụng trong các câu điều kiện như là một trợ động từ.

  • Ví dụ: I would help you with your homework if I could, but I can’t. I just don’t understand maths.

 

Would được sử dụng trong hội thoại để đề nghị một cách lịch sự (chủ yếu là trong văn viết).

  • Ví dụ: I would be grateful if you could send me further information and an application form in relation to the

     job advertised on page 6 of your publication.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tiếng Việt
Dịch bệnh! Ngại tới trung tâm, không có thời gian. Học Online thôi !
XEM KHOÁ ONLINE
close-image