Talk Plus - Tiếng Anh Giao tiếp cho người lớn bận rộn

Tổng quan Talk Plus

Chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp dành cho người lớn bận rộn không có thời gian rảnh rỗi cố định.
Học viên chủ động "book" và quản lý lịch học cá nhân. Tới trung tâm học trực tiếp với giáo viên tại lớp.

Làm sao để tham gia?

how_it_works_11

Kiểm tra

Bạn đăng ký kiểm tra trình độ đầu vào để xác định trình độ hiện tại của bản thân.
how_it_works_22

Gói học

Chọn gói khoá học mà bạn muốn đăng ký tham dự, 6 tuần, 12 tuần và 24 tuần.
how_it_works_33

Bắt đầu

Sau khi hoàn tất ghi danh bạn sẽ bắt đầu kích hoạt tài khoản để sử dụng hệ thống YEA Booking.
how_it_works_44

Thăng tiến

Hoàn toàn quản lý lịch học theo nhu cầu với các khung giờ trải đều trong từng ngày.
(028) 6688 6333