fbpx
Phân biệt sự khác nhau giữa Until và By
06/03/2019
Từ vựng về tập Gym
24/06/2019

Khi nào sử dụng?

Khi nào chúng ta thường sử dụng đại từ nhân xưng “it” trong tiếng Anh? Khi đối tượng được nói đến là đồ vật hay động vật.

Ex:

 • Where is my watch? – It’s on the table.
 • This is my new car. Do you like it?
 • What type of dog is it? – It’s a German Shepherd.

Những cách khác sử dụng đại từ nhân xưng “it”

Ngoài việc được sử dụng phổ biến nhất khi đối tượng được nói đến là động vật hay đồ vật, chúng ta cũng thường sử dụng “it” khi đề cập đến thời gian hay ngày tháng.

Ex – time:

 • What time is it?
 • It’s twenty past five
 • Is it late?
 • It’s quarter to three

Ex- days and dates:

 • What day is it today?
 • It’s the 15th of December
 • It’s my birthday

Có nhiều cấu trúc ngữ pháp khi chúng ta sử dụng “it”?

Khi trong câu có một cấu trúc nhất định, chúng ta có thể sử dụng “it” như một đại từ nhân xưng – chủ từ giả. Điều này thường xảy ra khi “it” diễn tả một hành động và được theo sau là một động từ nguyên mẫu.

Ex:

 • It’s wonderful to be in love
 • It’s expensive to travel to Japan
 • It’s dangerous to drive fast

Ngoài ra, “it” được sử dụng để chỉ người đang nói qua điện thoại khi chưa biết đối tượng đang nghe máy.

Ex:

 • Who is it?
 • It’s Jack

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, khi chúng ta sử dụng đại từ nhân xưng “it” trong câu, thường dùng với động từ cảm giác, những động từ cảm giác được đề cập: “to look, “to sound”

Ex:

 • It sounds like a great idea.
 • It looks okay to me.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tiếng Việt
Dịch bệnh! Ngại tới trung tâm, không có thời gian. Học Online thôi !
XEM KHOÁ ONLINE
close-image