Đăng ký kích hoạt gói khoá học

Bạn đã thực hiện hoàn tất đóng phí tại Yaffle English, điều cần làm là thực hiện các bước sau đây để đăng ký kích hoạt tài khoản khoá học:

  1. Mở ứng dụng Yaffle English (chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập tài khoản).
  2. Bấm tab Đăng ký.
  3. Điều đầy đủ thông tin cá nhân mà bạn đã sử dụng để đăng ký khoá học tại trung tâm.
  4. Tích Xác nhận > Bấm Đăng ký.
  5. Tài khoản sẽ được Quản trị viên kiểm tra thông tin và kích hoạt sau 24 giờ làm việc.

Hãy sẵn sàng để bắt đầu khoá học và cải thiện Tiếng Anh một cách hiệu quả nhất nhé.