Làm sao để tạo tài khoản?

Để tạo tài khoản, hãy mở ứng Yaffle English và thực hiện các bước sau:

  1. Bấm nút Đăng ký bên dưới của bảng đăng nhập.
  2. Điền đầy đủ thông tin khởi tạo theo biểu mẫu sẵn có > Bấm xác nhận.
  3. Một email có chứa mã xác nhận được gửi về email mà bạn dùng để đăng ký > Nhập mã kích hoạt > Bấm Xác nhận.
  4. Hệ thống sẽ tự động đăng nhập tài khoản mới của bạn vào ứng dụng.

Rất dễ dàng để tạo một tài khoản lên ứng dụng.