fbpx
Mất bao lâu để có thể nói Tiếng Anh như người bản xứ?
02/01/2019
Phân biệt sự khác nhau giữa Until và By
06/03/2019

Có nhiều cách khác nhau để nói “little”, nhưng chúng phụ thuộc vào đối tượng được nói đến trong câu. Nói cách khác, có những đối tượng chủ thể nhất định, chỉ có thể sử dụng với những cụm từ cụ thể, không dùng những từ khác.

A spot (of something)

Như “little”, cụm từ “a spot of” + st có nghĩa là chỉ có một ít.

Ex:

  • Where did you go this afternoon?
  • I just went to do a spot of shopping.
  • Did you buy a lot?
  • Just a spot of Christmas presents.

A tad (of something)

Cụm từ này có thể bạn sẽ không thấy sử dụng thường xuyên vì nó là một từ thông tục được người bản xứ sử dụng khá thường xuyên để nói “little”.

Ex:

  • Would you like some french fries with your burger?
  • Yes please, but just a tad.

Tuy nhiên, có một số lưu ý về cụm từ này, sử dụng “a tad” khi đối tượng được nói đến trong câu là một loại vật chất (như đồ ăn trong VD trên). Nói cách khác, “a tag” không được sử dụng cho những đối tượng khác như thời gian, mà sẽ sử dụng “bit of time”

A smidgen

Đây cũng là một cụm từ được người bản xứ sử dụng nhưng ít thông dụng với người học tiếng Anh

Ex:

  • Gordon, do you take sugar in your tea?
  • Just a smidgen please, Jane

Với “smidgen” trong VD trên, được sử dụng để nói đến một lượng nhỏ.

Ex:

  • Did you make the bus earlier, Shaun?
  • By a smidgen, Denise

Trong VD này, “smidgen” được sử dụng để nói về thời gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tiếng Việt
Dịch bệnh! Ngại tới trung tâm, không có thời gian. Học Online thôi !
XEM KHOÁ ONLINE
close-image