fbpx

“People is” hay “people are”, people là số ít hay số nhiều?

Tiếng Việt
Dịch bệnh! Ngại tới trung tâm, không có thời gian. Học Online thôi !
XEM KHOÁ ONLINE
close-image