“People is” hay “people are”, people là số ít hay số nhiều? – Trung tâm Anh ngữ Yaffle English Academy

“People is” hay “people are”, people là số ít hay số nhiều?

Đặt lịch hẹn
Ưu đãi duy nhất trong THÁNG 3
Want To Learn
HOW?
Giảm lên tới 6,000,000đ.
ĐĂNG KÝ NGAY
Số lượt chỉ có hạn.
close-link