YAFFLE Blogging - We share our best !
20/05/2016

Bắt đầu và kết thúc một email bằng Tiếng Anh thế nào?

Hi, guys! We hope you’re all well! Bạn thích cách chào nào nhất khi người khác chào bạn: “Hello, guys!” “Hi, guys” hay là “Dear YAFFLERs!” […]
(028) 6688 6333
MERRY CHRISTMAS 
20% OFF
Let's do it now!
NHẬN ƯU ĐÃI
close-link