YAFFLE Blogging - We share our best !

Phân biệt hai từ gần nghĩa

12/05/2016

Sự khác nhau giữa “Ago” và “Before” ?

“Ago” luôn dùng để đếm ngược từ thời điểm hiện tại, còn nếu chúng ta kể hay đếm ngược lại từ thời quá khứ thì dùng […]
(028) 6688 6333
MERRY CHRISTMAS 
20% OFF
Let's do it now!
NHẬN ƯU ĐÃI
close-link