YAFFLE Blogging - We share our best !
27/12/2017

Các cách sử dụng từ “would”

Would được dùng trong những yêu cầu lịch sự, trong nhiều trường hợp would thay thế cho could hoặc can. Ví dụ: Would you/ Could you hold […]
(028) 6688 6333
MERRY CHRISTMAS 
20% OFF
Let's do it now!
NHẬN ƯU ĐÃI
close-link