fbpx

Thay thế từ “if” bằng “unless” và “in case”

Vài điểm khác nhau giữa Anh Anh và Anh Mỹ
04/01/2017
Động danh từ sau động từ và giới từ
13/02/2017

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một điểm ngữ pháp mà không phải ai cũng thích dùng – Câu điều kiện. Chúng ta sẽ tập trung vào các trường hợp thay thế “unless”“in case” cho “if” trong mệnh đề điều kiện và cùng xem ý nghĩa của chúng là gì khi được dùng trong câu.

Khi nào chúng ta nên dùng “unless” thay cho “if”?

Trong các trường hợp dưới đây, “unless” được dùng thay cho “if” với ý nghĩa là “except if” (trừ khi, nếu không).

Ví dụ:

We can play on Saturday, unless it rains.
(Chúng ta có thể chơi vào thứ bảy nếu trời không mưa.)

Unless you study, you won’t pass the exam
(Trừ khi bạn học bài, nếu không bạn sẽ không vượt qua kì thi)

I won’t go, unless she comes with me
(Tôi sẽ không đi trừ khi cô ấy đi với tôi)

Vậy còn những trường hợp dùng “in case” thay cho “if”?

Trong tiếng anh, chúng ta cũng có thể dùng “in case” thay cho “if” với ý nghĩa “because it is possible that ..” (bởi vì nó có thể xảy ra …).

Ví dụ:

I’ll take an umbrella, in case it rains.
(Tôi sẽ mang theo dù, vì trời có thể sẽ mưa.)

We won’t go now, in case you need some help.
(Chúng tôi sẽ không đi ngay đâu, vì bạn có thể sẽ cần giúp đỡ.)

I will arrive early, in case the other teacher is late.
(Tôi sẽ đến sớm vì có thể những giáo viên khác đến trễ)

Trong tất cả những ví dụ trên, chúng ta có thể nhận ra rằng khi dùng “in case” thì các trường hợp có thể có khả năng xảy ra rất cao. Ví dụ: “It is possible that the teacher is going to be late, therefore I will arrive early to deal with any problems that may arise.” (Rất có thể những giáo viên khác sẽ trễ giờ, vì vậy tối sẽ đến sớm để giải quyết những vấn đề có thể xảy ra.)

Điều quan trọng cần nhớ

Trong quá trình học, khi chúng ta sử dụng nhiều từ khác nhau thay cho “if”, hãy đảm bảo rằng chúng ta hiểu rõ nghĩ của những từ được sử dụng để thay thế và được dùng trong những ngữ cảnh thích hợp.

Luôn luôn ghi nhớ:

Unless = Except if

In case = Because it is possible that

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tiếng Việt