“There was” và “there were” trong thì quá khứ đơn – Trung tâm Anh ngữ Yaffle English Academy

“There was” và “there were” trong thì quá khứ đơn

(028) 6688 6333